Forum Inspiracji

17 Maja 2018, 09:00-16:30 (Czwartek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Rejestracja
już niedostępne -

czwartek, 17 maja 2018

The Heart Warsaw, plac Europejski 1, Warszawa


Zapraszamy na drugą edycję Forum Inspiracji, podczas której analizowany będzie biznesowy wymiar Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i możliwości włączenia się firm w Polsce w jej realizację. 

Podczas Forum Inspiracji zaprezentujemy pierwszą edycję diagnozy Rady 17 - grupy 17 ekspertów i ekspertek oraz kluczowych liderów opinii z różnych środowisk: nauki, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Zdiagnozowali oni 6 kluczowych dla przedsiębiorstw w Polsce Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wyznaczyli priorytetowe kierunki biznesowe w ramach wybranych Celów. Zostaną one omówione szczegółowo podczas konferencji. 

Podczas części warsztatowej Forum Inspiracji wypracowywane będą też praktyczne narzędzia dla firm podejmujących działania na rzecz Agendy 2030 w zakresie strategii, standardów i raportowania. 


Forum Inspiracji jest częścią Kampanii 17 Celów. Inicjatywa ta, prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, ma za zadanie zachęcić polski biznes do zaangażowania się na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i wykorzystania szans biznesowych płynących z Agendy 2030. W roku 2018 prowadzona jest II edycja kampanii pod hasłem 2018: Nowe Idee, skupiająca się na wypracowywaniu konkretnych biznesowych pomysłów i narzędzi. Agenda

czwartek, 17 maja, The Heart Warsaw

09.00 - 09.30  Networking przy kawie

09.30 - 10.00  Otwarcie konferencji i przedstawienie Kampanii 17 Celów

   • Małgorzata Greszta, CSR Consulting 
   • Marta Ostrowska-Chałupa, Departament Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
10.00 - 11.00  Ogłoszenie pierwszej edycji diagnozy Rady 17 "Kluczowe Cele dla polskiego biznesu"

Wystąpienia ekspertów - członków Rady 17 prezentujące wybrane kluczowe Cele i kierunki działania dla biznesu w Polsce:

   • dr hab., prof. ALK Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
   • dr hab., prof. UMK Arkadiusz Karwacki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
   • dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju
   • Zbigniew Gajewski, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
   • Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza
   • Kamil Wyszkowski, Global Compact Network Poland
   • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11.00 - 12.00  Agenda 2030 - kierunek innowacje

   • Wprowadzenie - Innowacyjne rozwiązania jako niezbędny element realizacji Agendy 2030 - Małgorzata Greszta, CSR Consulting
   • Sesja posterowa - Prezentacje wybranych nowych inicjatyw, w które biznes może się zaangażować

12.00 - 12.30  Przerwa kawowa

12.30 - 13.30  Stoliki eksperckie - nowe wyzwania, nowe rozwiązania

Prezentacje dobrych praktyk firm, opartych na innowacyjnych modelach działania, dla wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju

13.30 - 14.00  Wprowadzenie do warsztatów - 17 Celów w działaniach firm: praktyczne narzędzia

14.00 - 15.00  Lunch

15.00 - 16.15  Sesje warsztatowe - 17 Celów w działaniach firm: praktyczne narzędzia

   • Uwzględnianie Agendy 2030 w strategii firmy, CSR Consulting 
   • Standardy jako narzędzia wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, WWF Polska
   • Mierzenie wpływu jako istotny czynnik planowania działań biznesu, Centrum Wyzwań Społecznych UW

16.15 - 16.30  Kluczowe wnioski i podsumowanie konferencji


Udział w Forum Inspiracji jest bezpłatny. Konferencja przeznaczona jest dla firm i instytucji zainteresowanych włączeniem się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona. Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa CSR